σέκρετον

το ΝΜΑ, και σήκρητον ΝΜ
νεοελλ.-μσν.
(στο Βυζ.)
1. η υπηρεσία τής γραμματείας και τών γραφείων τής πολιτικής διοίκησης
2. (ιδίως) η γραμματεία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, πριν από την άλωση τής Κωνσταντινούπολης
3. φρ. «ο επί τών σεκρέτων» — ο επικεφαλής τής γραμματείας
αρχ.
(κατά τον Ησύχ.) συνέδριο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < λατ. secretum, μτχ. τού secerno «διακρίνω, χωρίζω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Фемное устройство — Как специально византийское учреждение, не представляющее полной аналогии в западно европейском государственном устройстве, византийская фема составляет предмет внимания исключительно византинистов. В последнее время она подверглась тщательным… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Экзокатакилы — (εξωκατάκοιλοι) так назывались шесть высших сановников при константинопольском патриархе, начальствовавших над шестью советами (σεκρέτον), в которых сосредоточивались дела по той или другой отрасли управления. Из множества догадок ученых о… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.